Básnik a prekladateľ Viliam Turčány recituje na Bibliotéke 2015 verše z knihy Venuše slovenského praveku, ktorej spolu autorom je známy archeológ prof. Jozef Vladár a ktorú vydalo Vydavateľstvo SSS.

Autor nahrávky: Ireney Baláž

 Spustiť nahrávku 

Bibliotéka (5. až 8. 11. 2015)


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev od 1. 1. 2021

 215 452 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 866 989 

V roku 2020 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.