ZAHRANIČNÉ REFERÁTY na Kongrese slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach 22. a 23. 9. 2016

Referát na Kongrese slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 22. a 23. septembra 2016 v Trenčianskych Tepliciach Posledných šesť rokov som intenzívne pracoval na preklade a komentároch k najstaršiemu básnickému dielu severu, k takzvaným básňam Eddy, ktoré svojimi koreňmi siahajú až k...
Referát na Kongrese slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 22. a 23. septembra 2016 v Trenčianskych Tepliciach Cenzúra je príznakom chorej spoločnosti, ktorá  neznesie pohľad do zrkadla. Jan Werich kedysi poznamenal, že demokracia prvej republiky nebola ideálna, ale bola natoľko...

Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 165 112 

Počet stránok v roku 2020

 617 254 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.