Stanovy Spolku slovenských spisovateľov

Členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov na svojom zasadaní 28. mája 2014 schválilo v tajnom hlasovaní nové znenie stanov, ktoré nadobudlo platnosť po schválení členským zhromaždením SSS, t. j. od 28. 5. 2014, a účinnosť dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR, t. j. od 11. 7. 2014.  Prijatím nového znenia stanov stratili platnosť všetky predchádzajúce stanovy SSS a všetky ich znenia zaregistrované MV SR.

Nové Stanovy Spolku slovenských spisovateľov si môžete stiahnuť TU.

 (Nové Stanovy SSS s potvrdením o registrácii MV SR sa dajú stiahnuť TU.)


Staré Stanovy Spolku slovenských spisovateľov si môžete stiahnuť TU .

NAVŠTÍVTE
online verziu Literárneho týždenníka
časopisu Spolku slovenských spisovateľov –

na adrese https://literarnytyzdennik.sk/
PORTÁL O LITERATÚRE A SPOLOČNOSTI

* NOVÁ ONLINE VERZIA LT *

* PÔVODNÁ WEBOVÁ STRÁNKA LT *


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev od 1. 1. 2019

 206 700 

Počet stránok od 1. 1. 2019

 833 591 

V roku 2018 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.