Stanovy Spolku slovenských spisovateľov

Členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov na svojom zasadaní 28. mája 2014 schválilo v tajnom hlasovaní nové znenie stanov, ktoré nadobudlo platnosť po schválení členským zhromaždením SSS, t. j. od 28. 5. 2014, a účinnosť dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR, t. j. od 11. 7. 2014.  Prijatím nového znenia stanov stratili platnosť všetky predchádzajúce stanovy SSS a všetky ich znenia zaregistrované MV SR.

Nové Stanovy Spolku slovenských spisovateľov si môžete stiahnuť TU.

 (Nové Stanovy SSS s potvrdením o registrácii MV SR sa dajú stiahnuť TU.)


Staré Stanovy Spolku slovenských spisovateľov si môžete stiahnuť TU .


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev od 1. 1. 2021

 215 452 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 866 989 

V roku 2020 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.