Kontakty

Korešpondenčná adresa:

SPOLOK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Adresa: Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1

Telefón: 02/5441 8670
E-mail: spolspis@gmail.com

Kontaktovať nás môžete aj na sociálny ch sieťach

OZNAM

Sekretariát Spolku slovenských spisovateľov sa v období rekonštrukcie sídelnej budovy SSS
nachádza v náhradných priestoroch na Michalskej ul. 18 – 20, 3. poschodie, v Bratislave.

***

VYDAVATEĽSTVO SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Adresa: Laurinská 2, 814 99 Bratislava 1

Telefón/fax: 02/5443 2671
E-mail: vsss@stonline.sk

Web: www.vsss.sk

***

LITERÁRNY TÝŽDENNÍK
Časopis Spolku slovenských spisovateľov

Korešpondenčná adresa: Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1

Telefón: 02/5441 8670, 02/5443 1550
E-mail: literarny.tyzdennik@gmail.com

Web: www.litera rny-tyzdennik.sk

***

DOTYKY
Časopis SSS pre mladú literatúru a umenie

Korešpondenčná adresa: Dotyky, Laurinská 2, 815 93 Bratislava 1

Telefón: 02/ 5443 4675
E-mail: dotyky@stonline.sk

Web: www.dotyky.net

***

Administrátor stránky:

E-mail: ad min@spolok-slovenskych-spisovatelov

alebo literarny.tyzdennik@gmail.com

Kontaktujte nás


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev od 1. 1. 2021

 215 452 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 866 989 

V roku 2020 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.