Inštitúcie a združenia pre slovenských krajanov na Slovensku

POŠTOVÁ ADRESA: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15, Slovenská republika Tel.: 00 421 / 2 / 57 20 05 11 Fax: 00 421 / 2 / 57 20 05 55 E-mail: uszz@uszz.gov.sk Web: http://www.uszz.sk/sk/
* World Association of Slovaks Living Aboard * Weltvereinigung der im Ausland lebenden Slowaken * Weltvereinigung der im Ausland lebenden Slowaken * Association Mondiale des Slovaques de l'Etranger * Association mundiaal de los eslovacos que viven en el extranjero * POŠTOVÁ ADRESA: P.O.BOX 33, 814...

Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev od 1. 1. 2021

 215 452 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 866 989 

V roku 2020 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.