Literárne kluby v mestách a obciach Slovenskej republiky

* Názov literárneho klubu: LITERÁRNY KLUB LITERA 2 Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici Vedúci, kontaktné osoby: PaedDr....
* Názov literárneho klubu: LITERÁRNY KLUB POSTOJ Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Vedúci, kontaktné...
* Názov literárneho klubu: BARDEJOVSKÝ LITERÁRNY KLUB Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove Vedúci, kontaktné osoby: vedúci nie je určený;...
* Názov literárneho klubu: LITERÁRNY KLUB GENERÁCIA Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Miestna knižnica Petržalka v Bratislave Vedúci, kontaktné osoby: Richard...
* Názov literárneho klubu: Bratislavský literárny klub – BRAK Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: – Vedúci, kontaktné osoby: Oľga Gluštíková, Roman...
* Názov literárneho klubu: OÁZA Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Kysucká knižnica v Čadci Vedúci, kontaktné osoby: Marián Grupač – spisovateľ; Mgr. Helena Pagáčová – koordinačná činnosť...
* Názov literárneho klubu: FONTÁNA Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Oravská knižnica v Dolnom Kubíne Vedúci, kontaktné osoby: Tomáš Toček – toceto@centrum.sk, 0903813250, Majka Muráňová –...
* Názov literárneho klubu: LITERÁRNA CHALÚPKA JANKA CÍGERA – MÄDOKÝŠ Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: -- Vedúci, kontaktné osoby: Mathej Thomka, prezident klubu – 0905 124 712; Ján Cíger –...
* Názov literárneho klubu: LITERÁRNA SPOLOČNOSŤ PRAVÉ ORECHOVÉ Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Literárna spoločnosť Pravé orechové je občianske združenie. Vedúci, kontaktné osoby: Slavomír...
* Názov literárneho klubu: Literárny klub pri Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Štúrova 36,...
* Názov literárneho klubu: Literárny klub POET Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Divadlo Andreja Bagara v Nitre Vedúci, kontaktné osoby: Eva Ruthová Adresa: Lesná...
* Názov literárneho klubu: Literárny klub POET Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Hornonitrianska knižnica Prievidza Vedúci, kontaktné osoby: Diana Ďurinová, predsedníčka občianskeho združenia...
* Názov literárneho klubu: Literárny klub * KARAVANA * Rimavská Sobota Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: – Vedúci, kontaktné osoby: Organizačný šéf:  Mgr. Marian Maňo...
* Názov literárneho klubu: LITERÁRNY KLUB OMEGA Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne Vedúci, kontaktné osoby: predseda klubu Ján Maršálek, člen SSS,...
* Názov literárneho klubu: DETSKÝ LITERÁRNY KLUB ZVOLEN Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene Vedúci, kontaktné osoby: Milota Torňošová, Krajská knižnica...
* Názov literárneho klubu: ZVOLENSKÝ LITERÁRNY KLUB Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene Vedúci, kontaktné osoby: Kontaktné osoby: Helena Janáková;...
* Názov literárneho klubu: ŽIARELKA Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Pohronské osvetové strediska v Žiari nad Hronom Vedúca: Peter Šrank, vedúci, šéfredaktor časopisu, šéfredaktor webu; ...
* Názov literárneho klubu: Literárny klub SILANS Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Krajské kultúrne stredisko v Žiline Vedúci, kontaktné osoby: Mgr. Igor Válek,...

Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev od 1. 1. 2021

 215 452 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 866 989 

V roku 2020 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

Databáza prináša zoznam literárnych klubov na území celej Slovenskej republike podľa miesta ich pôsobenia (abecedne), údaje o ich vzniku, činnosti, vedúcich, počte členov, adresy, e-mailové a telefonické kontakty, reps. internetové adresy stránok klubov. Zdrojom informácií sú najmä vlastné internetové stránky literárnych klubov, webová stránka literarna.muza.sk, internetové stránky Literárneho informačného centra a Národného osvetového centra, ako aj ďalšie dostupné zdroje.

***

Ak pôsobíte v literárnom klube a chcete o ňom informovať, môžete si stiahnuť

FORMULÁR LITERÁRNEHO KLUBU

pre potreby uverejnenia na webovej stránke Spolku slovenských spisovateľov (SSS), vyplniť ho a poslať na e-mail literarny.tyzdennik@gmail.com.

Kontakt/informácie:
Štefan Cifra, tajomník Spolku slovenských spisovateľov,
správca a administrátor
interentových stránok SSS a Literárneho týždenníka