LITERÁRNY TÝŽDENNÍK 2021

Literárny týždenník 39 – 40 z 18. novembra 2021 prináša: ÚVODNÍK * Viera Švenková: Žiačik žaluje LITERATÚRA/OSOBNOSŤ * Július Lomenčík: K 100. výročiu úmrtia slovenského básnika PAVLA ORSZÁGHA HVIEZDOSLAVA: Poet ako „posol k svojmu ľudu“ * Vladimíra Vrajová: Dve tváre PAVLA ORSZÁGHA...
Literárny týždenník 37 – 38 z 2. 11. 2021 prináša: ÚVODNÍK * Štefan Cifra: Ekológia verzus turistický ruch? REPORTÁŽ/LITERATÚRA/OSOBNOSŤ Dušan Mikolaj: Divadlo, akého na Slovensku niet – Vo Starom Klíži zriadili Divadlo JURAJA SARVAŠA LITERATÚRA/SÚŤAŽ * Literárny fond udelil ceny a prémie za rok...
Literárny týždenník 35 – 36 z 20. 10. 2021 prináša: ÚVODNÍK * Štefan Cifra: Sila identity ESEJ * Pavol Dinka: Stretnutie v Samare alebo Pandémia ako cesta k novému obratu? * Anasoft litera 2021 GLOSA * Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy ZBIERKA/INZERCIA * Ďakujeme za podporu Literárneho...
Literárny týždenník 33 – 34 zo 6. 10. 2021 prináša: ÚVODNÍK * Štefan Cifra: Vzácni ľudia REPORTÁŽ * Dušan Mikolaj: Za LADISLAVOM ŤAŽKÝM v Starom Klíži: Spisovateľ európskeho formátu GLOSY * Eva Fordinálová: Modlitba za národ * Ján Maršálek: Kto seje vietor, žne búrku * Petr Žantovský: Pohľadnica z...
Literárny týždenník 31 – 32 z 22. septembra 2021 prináša: ÚVODNÍK * Ján Maršálek: Slovensko na trasovisku ESEJ Pavol Dinka: Esej o histórii epidémií vo svete (inšpirované románom Hamnet): Od Perikla, Marca Aurelia a Hannibala až po... AKTUALITY * Zlata Matláková: Poetická bodka za letom...
Literárny týždenník 29 – 30 z 8. septembra 2021 prináša: ÚVODNÍK * Dušan Mikolaj: Alibistická vznešenosť mlčania ESEJ * Pavol Dinka: ESEJ (nielen) o veku pandemickom z pohľadu veku seniorského: Raz ako tragédia, inokedy ako fraška MÉDIA * Štefan Cifra, tajomník SSS a správca a administrátor...
Literárny týždenník 27 – 28 z 25. augusta 2021 prináša: ÚVODNÍK * Boris Brendza: Spájanie síl v činnosti Spolku ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 2021 * Spolok slovenských spisovateľov má nové vedenie – predsedom sa stal BORIS BRENDZA AKTUALITY * Prvé Predstavenstvo Spolku...
Literárny týždenník 25 – 26 zo 7. júla 2021 prináša: ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 2021 * Fotografia na 1. strane: Unikátna budova Slovenského rozhlasu RTVS v tvare obrátenej pyramídy je nositeľom titulu Stavba storočia na Slovensku v kategórii Spoločenské stavby. V jej...
Literárny týždenník 25 – 26 z 23. júna 2021 prináša: ÚVODNÍK * Ján Maršálek: Chlieb zdražel, hry sú zadarmoa JUBILEUM/UMELECKÝ PREDNES/DIVADLO/FILM * K okrúhlemu jubileu JURAJA SARVAŠA (* 14. 7. 1931 Radvaň) * Vedenie Spolku slovenských spisovateľov a redakcia Literárneho týždenníka: JURAJ SARVAŠ...
ÚVODNÍK * Viera Švenková: Ľud náš špatnokrásny... VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO/VIDIECKA TURISTIKA A AGROTURISTIKA * František Mach, Jana Soukupová: Združenie Malokarpatská vínna cesta má 25 rokov: Štvrťstoročnica: Spolupráca kultúry a vinárov je základom úspechu ZO ŽIVOTA SPOLKU...
1 | 2 >>

Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev od 1. 1. 2021

 215 452 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 866 989 

V roku 2020 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.