Miro slav Bielik

predseda Spolku slovenských spisovateľov

_____________________________________________________

Boris Brendza

podpredseda pre aktivizáciu a prezentáciu mladých slovenských autorov, literárne súťaže, edičné aktivity a spoluprácu SSS so zahraničím

_____________________________________________________

Pavol Dinka

podpredseda pre mediálnu sféru a majetkovoprávne záležitosti SSS

_____________________________________________________

Peter Mišák

podpredseda pre literárne aktivity členskej základne, koordináciu pôsobenia regionálnych odbočiek a spoluprácu SSS s univerzitami, vysokými a strednými školami

_____________________________________________________

Predstavenstvo SSS – členovia


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 229 757 

Počet stránok v roku 2020

 867 362 

 POZRELI STE SI VIAC AKO TRIŠTVRE MILIÓNA STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

Spolok slovenských spisovateľov

Adresa: Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1

Telefón sekreteriát: 02/5441 8670
E-mail: spolspis@stonline.sk

Sekretariát: Martina Nemsilajová

_____________________________________________________

Peter Jaroš

čestný predseda

_____________________________________________________

Jarosla v Rezník

čestný predseda

_____________________________________________________

Štefan Cifra

Predseda Komisie pre členské otázky SSS

_____________________________________________________

Kontrolná komisia SSS – členovia

  • Ľubor Hallon (predseda)
  • Milan Igor Chovan
  • Dušan Jari na
  • Ján Marcinko
  • Gejza Sádovský
  • Zlata Matláková (náhradníčka)

_____________________________________________________

Členovia KK SSS od 28. 5. 2013 do 7. 6. 2017:

Štefan Cifra (predseda), Anton Hrnko, Dušan Jarina, Radislav Kendera, Imrich Sedlák (†)