Kalendáriá 2014

19.10.2014 13:41
 * 1. 10. 1919 narodil sa v Klokočove (dnes súčasť Turzovky) Pavol Hrtus Jurina (pseud. Paľo Jarina, Velus, Velusina, Pavol Barin, Pavol od Jurinov), spisovateľ, esejista, publicista, prekladateľ († 31. 12. 1994 v Melbourne, Austrália). Študoval a v roku 1939 maturoval na reálnom gymnáziu...
07.09.2014 18:10
Michal Rešetka (* 2. 9. 1794 Bobot – † 9. 5. 1854 v Horná Súča), pseud.: M. R. D. K., slovenský náboženský spisovateľ, literárny historik, vynikajúci bernolákovský národovec a významný zberateľ, editor a vydavateľ slovenských kníh, literárnych rukopisov v období slovenského národného...
01.08.2014 20:47
* Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej, ktorý založili 1. 8. 1834, bol výrazom zbližovania katolíckej a evanjelickej inteligencie; jeho iniciátormi boli bernolákovci Anton Ottmayer a Martin Hamuljak, prvým predsedom bol Ján Kollár, správcom Martin Hamuljak; spolok vydával almanach...

Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 339 152 

Počet stránok v roku 2020

 1 269 886 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN DVESTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

Kalendáriá na webovej stránke Literárneho týždenníka: