Literárne informačné centrum

Adresa: Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava 1

Tel.: 02/2047 3506
Fax: 02/5296 4563

E-mail: lic@litcentrum.sk

Web: www.litcentrum.sk


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev od 1. 1. 2021

 215 452 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 866 989 

V roku 2020 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.