DOTYKY
Časopis pre mladú literatúru a umenie

Adresa: Dotyky, Laurinská 2, 815 93 Bratislava 1

 

Telefón: 02/54 43 46 75

E-mail: dotyky@stonline.sk

Internetová stránka časopisu: www.dotyky.net


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev od 1. 1. 2021

 215 452 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 866 989 

V roku 2020 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.