DOTYKY
Časopis pre mladú literatúru a umenie

Dotyky začali vychádzať ako samostatný časopis od roku 1989, predtým boli prílohou časopisu Romboid pre mladú literatúru, ktorá vznikla v roku 1986. V súčasnosti vychádzajú v dvojmesačnej periodicite.

Vydáva Spolok slovenských spisovateľov v spoločnosti Brefit, s. r. o.

Vychádza s finačným príspevkom Ministerstva kultúry SR.

EV 3137/09. ISSN 1210-2210

Viac informácií o časopise: www.dotyky.net


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 339 152 

Počet stránok v roku 2020

 1 269 886 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN DVESTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.