DOTYKY
Časopis pre mladú literatúru a umenie

Dotyky začali vychádzať ako samostatný časopis od roku 1989, predtým boli prílohou časopisu Romboid pre mladú literatúru, ktorá vznikla v roku 1986. V súčasnosti vychádzajú v dvojmesačnej periodicite.

Vydáva Spolok slovenských spisovateľov v spoločnosti Brefit, s. r. o.

Vychádza s finačným príspevkom Ministerstva kultúry SR.

EV 3137/09. ISSN 1210-2210

Viac informácií o časopise: www.dotyky.net

NAVŠTÍVTE
online verziu Literárneho týždenníka
časopisu Spolku slovenských spisovateľov –

na adrese https://literarnytyzdennik.sk/
PORTÁL O LITERATÚRE A SPOLOČNOSTI

* NOVÁ ONLINE VERZIA LT *

* PÔVODNÁ WEBOVÁ STRÁNKA LT *


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev od 1. 1. 2019

 253 911 

Počet stránok od 1. 1. 2019

 1 004 861 

V roku 2018 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.