DOTYKY
Časopis pre mladú literatúru a umenie

Cena: 1 euro

Objednávky a predplatné prijíma:

L. K. Pernament, spol. s r. o., Poštový priečinok 4, 834 14 Bratislava 34, tel.: 02/44 45 37 11, fax: 02/44 37 33 11, Slovenská pošta, a. s., každá pošta, doručovateľ a obchodné zastúpenie Slovenskej pošty, e-mail: predplatne@slposta.sk, bezplatná linka 0800 11 11 35.

 

Viac informácií o časopise: www.dotyky.net


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev od 1. 1. 2021

 215 452 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 866 989 

V roku 2020 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.