DOTYKY
Časopis pre mladú literatúru a umenie

Šéfredaktor:   Boris Brendza

Redkacia: Dalimír Stano (redaktor), Adrijan Turan (redaktor), Mária Berdisová (jazyková redaktorka), Rado Bielený (grafická úprava)

 

Redakčná rada: Štefan Cifra, Miroslava Dutková-Škvareninová, Martin Chudík,  Mária Stanková, Tamara Šimončíková-Heribanová

 

E-mail redakcie: dotyky.casopis@gmail.com

Viac informácií o časopise: www.dotyky.net

 


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev od 1. 1. 2021

 215 452 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 866 989 

V roku 2020 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.