Literárny týždenník časopis Spolku slovenských spisovateľov

* Literárny týždenník vznikol v roku 1988. Vydavateľ LT: Kultúrno-literárna akadémia, n. o.

 

Šéfredaktor: Štefan Cifra

Redakcia: Pavol Dinka, Dušan Mikolaj

 

Grafická úprava: Milan Senko. Sekretariát: Martina Nemsilajová

 

Korešpondenti: Jana Borguľová (Banská Bystrica), Margita Ivaničková (Trenčín), Zuzana Kováčová (Nitra), Zlata  Matláková (Trnava), Ingrid Lukáčová (Košice, Prešov), Martin Prebudila (Nový Sad, Srbsko), Vladimír Skalský (Praha, Česká republika)

 

Redakčná rada: Jaroslav Rezník (predseda),Etela Farkašová, Anton Hrnko, Martin Kellenberger, Sergej Makara, Peter Mišák, Vincent Šabík, Bystrík Šikula

 

Adresa redakcie: Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1

Telefón: 02/5441 8670, 02/5443 1550

E-mail: literarny.tyzdennik@gmail.com

Viac informácií na internetovej stránke: Literárny týždenník


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev od 1. 1. 2021

 215 452 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 866 989 

V roku 2020 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.